Bájný Vyšehrad a jeho tajemství

07.06.2020

Už jste se nabažili centra Prahy a chcete se podívat trochu do přírody? Zveme Vás za kněžnou Libuší, Horymírem a Šemíkem na Vyšehrad.

Naše vycházka začne ve starém Podskalí, pod vyšehradskou skálou. Povíme si o vorařích, kteří zde končili své plavby i o místních rázovitých Podskalácích.

Poté vystoupáme na bájný Vyšehrad, kde se nacházel nejstarší královský palác v zemi, a povíme si o jeho legendách i skutečných dějinách. Uvidíme monumentální opevnění, rotundu sv. Martina, baziliku sv. Petra a Pavla i tajemný Čertův sloup.

Pokud chcete vědět, odkud podle pověsti skočil Horymír se Šemíkem, nebo který kníže nanosil 12 nůší zeminy do základů kostela, či kde teď stojí Myslbekovy sochy původně umístěné na Palackého mostě, pojďte s námi za pověstmi Vyšehradu.

Důležité informace:
  • sraz u Podskalské celnice na Výtoni (zastávka tramvaje Výtoň)
  • délka: 1 h 45 min
  • procházka je vhodná pro děti ve věku asi od 6 do 13 let i pro jejich rodiče a sourozence
  • vstupenky lze koupit i na místě
  • procházka se koná za každého počasí