Bájný Vyšehrad a jeho tajemství

07.06.2020

Odkud skočil Šemík s Horymírem? Kde se vzal a k čemu sloužil tajemný Čertův sloup? Kde se podle pověsti nachází veliká jeskyně s rytíři?

Naše vycházka začne ve starém Podskalí, pod vyšehradskou skálou. Povíme si o vorařích, kteří zde končili své plavby i o místních rázovitých Podskalácích a způsobu jejich mluvy.

Poté vystoupáme na bájný Vyšehrad, kde se nacházel nejstarší královský palác v zemi, a povíme si o jeho legendách i skutečných dějinách. Uvidíme monumentální opevnění, rotundu sv. Martina, baziliku sv. Petra a Pavla i tajemný Čertův sloup.

Pokud chcete vědět,  který kníže nanosil 12 nůší kamenů do základů kostela, co daroval svatý Martin žebrákovi, či kde teď stojí Myslbekovy sochy původně umístěné na Palackého mostě, pojďte s námi za pověstmi Vyšehradu.

Důležité informace:
  • sraz u Podskalské celnice na Výtoni (zastávka tramvaje Výtoň)
  • délka: 1 h 45 min
  • procházka je vhodná pro děti ve věku asi od 6 do 13 let i pro jejich rodiče a sourozence
  • vstupenky lze koupit i na místě
  • procházka se koná za každého počasí